Documento de posicionamiento da Sociedade Galega de Rehabilitación en Medicina Física ante a pandemia COVID-19

23/03/2020